Buradasınız : Kariyer Nedir
Türkçe
English
Çarşamba, 27.05.2020
Hızlı Bağlantılar
 

KARİYER NEDİR?

Kariyer, etimolojik olarak Fransızca “carriere”, İngilizce “career”

kelimesinden gelmektedir. Meslek, hayat boyu ilerleme, kişinin hayatının işi

olarak seçtiği meslek anlamında kullanılmaktadır.

Kariyer, "Kişinin başlangıç yaptığı, yaşamının üretken yıllarını

kullanarak geliştirdiği ve genelde çalışma hayatının sonuna dek sürdürdüğü iş

ya da pozisyon" şeklinde tanımlanmaktadır.

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ise kariyer, genellikle tek bir iş alanında,

dikey olarak ilerlenebilecek ve yapılan uğraşta uzmanlaşılacak işleri

tanımlamaktadır.

Kariyer, Sonu Olmayan Bir Gelişme Yoludur

İnsanın kendisini geliştirmesinin gerçekten sonu yoktur. Kariyer,

yaptığı işte insanın kendisini sürekli geliştirebileceğini düşündüğü alanları tespit

edip, yaşam boyu bu alanda yoğunlaşarak kendini mesleki, ekonomik, sosyal,

fikirsel ve duygusal açıdan tatmin edebilmesidir.

Kariyeriniz Saygınlığınızdır

Kariyer, seçilen bir iş ve meslek yolunda ilerlemek ve bunun

sonucunda daha fazla deneyim kazanmak ve yeteneklerini geliştirmek, daha

fazla sorumluluk üstlenmek, daha fazla saygınlık elde etmektir. Diğer yandan

kariyer, kişinin çalışma hayatında, işe ilişkin tecrübeleri, aktivitesi ve hiyerarşik

pozisyonunu gösteren bir bileşke anlamını da taşımaktadır. Bireyler bir

pozisyonda, yararlı tecrübelerini biriktirirler, daha sonra yeteneklerini geliştirip

daha üst bir pozisyona geçerler. Bu anlamda kariyer, çıraklık, kalfalık ve ustalık

dönemlerini içeren bir süreçtir.

Kariyeriniz Hayat Boyu Edineceğiniz Bilgi ve Deneyimlerinizin

Bileşkesidir

Kariyer, iş ile birlikte zaman boyutunu da içerisinde barındırmaktadır.

Bu bağlamda, “bireyin yaşamı boyunca ardışık iş deneyimleri” kariyer olarak

tanımlanmaktadır. Tanım, “ilerleme” açısından incelendiğinde “iş” ve “zaman”

gibi iki temel boyutu içermektedir. Bu anlamda kariyer, bir zaman çizgisi (time

line) üzerinde kişinin mesleğinde ilerlemesini ifade etmektedir.

Kariyeriniz Ulaşabileceğiniz En Uç Noktadır

Kariyer, koyulan hedefler doğrultusunda gerekli eğitimleri alıp, iş

deneyimi kazanırken, mesleki ve bireysel açıdan kişinin kendini gerçekleştirme

sürecini ifade etmektedir. Bu bağlamda, kariyer, insan ömrüyle sınırlı bir alanda

mesleğinde sonuna kadar ilerlemektir.

Kariyeriniz Sizi Sürekli Geliştiren Adımlarınızdır

Kariyer, bir durum tespitiyle kişinin kendi yeteneklerinin tespiti ve yeni

yeteneklerinin keşfiyle başlayan ve belli bir planla hedefler koyularak ve

uygulama sonucunda hedeflere ne derece ulaşıldığı kontrol edilerek mesleğinde

sürekli gelişimdir.

Kariyeriniz Yaşamınızdır

İnsanlar, yaşam düzeylerini kendileri belirler. Seçtikleri mesleklerdeki

ilerleme düzeyleri yaşam düzeylerinin göstergeleridir. Farklı mesleklerde farklı

yaşam düzeyleri olabildiği gibi aynı meslekte, en temel yaşam düzeyinden en

yükseğine kadar dağılmış yaşam düzeyleri görmek mümkündür. Mesela: Bir

işletme öğrencisi, mezun olduğunda, muhasebeci, mali müşavir veya yeminli

mali müşavir olabilir. Bu mesleklerin her birinde yaşam düzeyi de fark edecektir.

Diğer mesleklerde de bunun gibi olacaktır. Ostim’de küçük bir işletmede müdür

olmak, İstikbal Mobilya’nın bölge müdürü olmak ve Ülker’in genel müdürü olmak

arasında, kariyer farkları olduğu gibi, bu pozisyonların meydana getireceği

yaşam düzeyi farklılıkları da olmaktadır.